ลงทะเบียนส่งหนังสือราชการ

ตรวจสอบเลข "ส่ง" ก่อนโดยคลิกที่ด้านล่างนี้

 

ลำดับเลขที่ส่งหนังสือ

 

จากนั้นกรอกแบบฟอร์มตามลำดับเลขทะเบียนส่ง โดยคลิกที่ด้านล้างนี้

 

ลงทะเบียนส่งหนังสือ